THỊ TRƯỜNG THANG MÁY KHU VỰC ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Thị trường thang máy và thang cuốn thị trường Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ( Tốc độ tăng trưởng hằng năm ) là 3% trong giai đoạn 2016-2022. Trong năm năm qua, Thị trường và thang cuốn các thị trường đã có những bước tăng trưởng đáng kể về việc cài đặt mới trên nhiều quốc gia tại Đông Nam Á.

Sự gia tăng trưởng của thị trường thang máy, thang cuốn được kích thích bởi nhiều yếu tố tăng trưởng như: Sự gia tăng thị trường xây dựng, phát triển chi tiêu chính phủ, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng FDI trong lĩnh vực bán lẻ và xây dựng đã dẫn đầu cho sự phát triển của thị trường.


Trong thị trường thang máy và thang cuốn của Đông Nam Á, phân khúc thang máy chiếm phần lớn doanh thu thị trường do nhu cầu lắp đặt cao của thang máy trong ngành dọc bán lẻ và nhà ở. Tuy nhiên, phân khúc thang cuốn được dự kiến ​​tăng trưởng với tốc độ CAGR cao hơn trong thời gian 2016-2022, chủ yếu do phát triển của các dự án sân bay, các tuyến tàu điện ngầm, các dự án phát triển đường sắt trong khu vực Đông Nam Á. Trong vòng sáu năm tới, tỷ lệ lắp đặt mới tại khu dân cư được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR tương đối cao trong 2016-2022.
Trong khu vực Đông Nam, Malaysia tổ chức thị trường lớn cho thang máy và thang cuốn về doanh thu, do gia tăng các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong ngành dọc thương mại và dân cư. Tuy nhiên, trong sáu năm tới,thang máy gia đình và thang cuốn trên thị trường Việt Nam dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao hơn trong khu vực. Dự báo trên mở ra một sự khởi sắc cho các doanh nghiệp thang máy và thang cuốn trong nước. Với hy vọng những bước tăng trưởng vượt bậc.

Các dự án tiêu biểu

Menu