Lắp đặt thang máy

Lắp đặt thang máy

LẮP ĐẶT THANG MÁY

Thang máy Fuji Việt Nam nhập lô hàng siêu khủng 3 thang 5000 Kg – Cho Dự án  : ” Nhà sản  xuất lốp ô tô của Tập Đoàn Caosumina ”

Hình ảnh: được cập nhập từ công trình đang thi công 
Hình ảnh: được cập nhập từ công trình đang thi công 
Hình ảnh: được cập nhập từ công trình đang thi công 
Hình ảnh: được cập nhập từ công trình đang thi công 
Hình ảnh: được cập nhập từ công trình đang thi công 

Chia sẻ