NHỮNG THANG MÁY KHỔNG LỒ VÀ ĐỘC ĐÁO NHẤT THẾ GIỚI

NHỮNG THANG MÁY KHỔNG LỒ VÀ ĐỘC ĐÁO NHẤT THẾ GIỚI

hang máy không chỉ là phương tiện giúp con người di chuyển nhanh chóng trong các tòa nhà cao tầng mà đôi khi chúng trở thành điểm thu hút du khách.

1Thang máy AquaDom, Đức

2Thang máy Falkirk Wheel, Scotland

3Thang máy Autostadt Silos

4Thang máy Rising Tide

5Thang máy Inclined – khách sạn Luxor

6Thang máy Lloyd’s Building, Anh Quốc

7Thang máy Skyview, Thụy Điển        

8Thang máy Bailong, Trung Quốc

9Thang máy Gateway Arch, Mỹ

Chia sẻ